Drukuj

2017-05-30 - 29/2017

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29-05-2017 informując że na zgromadzeniu rozpatrzono wszystkie punkty porządku obrad i nie wniesiono sprzeciwów.
Podstawa prawa : §4 ust 2 pkt 7-9 zał nr 3 Regulaminu ASO „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie obrotu na rynku New Connect

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN