Drukuj

2017-05-30 - Wypłata Dywidendy w Spółce Ekopol Górnośląski Holding SA

Wypłata Dywidendy w Spółce Ekopol Górnośląski Holding SA

Ekopol Górnośląski Holding SA informuje , że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę
nr 13 dotyczącą podziału zysku spółki ,oraz wypłaty dywidendy .Treść uchwały w załączeniu.

Podstawa prawna : pkt 6 § 4 załącznika do regulaminu ASO

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN