Drukuj

2017-05-08 - Raport roczny spółki Ekopol Górnośląski Holding SA

Zarząd Emitenta, Ekopol Górnośląski Holding SA . przekazuje w załączeniu raport roczny za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN