Drukuj

2017-05-05 - Sprostowanie do raportu nr 20 z 28-04-2017

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich, informuje iż do projektu uchwały nr 12 na ZWZA w dniu 29-05-2017 wkradł się błąd , który niniejszym prostujemy.
W załączeniu prawidłowe brzmienie uchwały nr 12.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN