Drukuj

2017-04-28 - 20/2017

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich informuje o zwołaniu na dzień 29 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ulicy Granicznej 7
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN