Drukuj


 

Standardowe wyposażenie:

Wyposażenie w system mikrostacje.pl, umożliwiający całkowite zarządzanie pracownikami firmy, magazynowaniem paliwa, inwentaryzacją, księgowaniem oraz pełnym rozliczaniem eksploatacyjnym kierowców czy operatorów urządzeń:

Ekopol BlackBox to rejestrator danych, posiadający w sobie między innymi moduł GPS. Urządzenie to ściśle współpracuje ze zbiornikiem wyposażonym w system mikrostacje.pl i umożliwia zarządzanie flotą pojazdów oraz jej monitoring. Dzięki niemu możliwe jest nadzorowanie na bieżąco pozycji samochodu lub maszyny, co można sprawdzić na trójwymiarowej mapie, na której zaznacza się przebieg całej trasy oraz wszystkie postoje włącznie z ich czasem oraz tryb pracy pojazdu. Dane te pobierane są automatycznie podczas tankowania pojazdu.

Zalety wynikające z korzystania z Ekopol BlackBox:

Aby optymalnie dobrać dla siebie elementy systemu skontaktuj się z naszym działem handlowym 
w godzinach od 8:00 do 16:00: (32) 389 25 54 lub 0 800 42 41 07 (połączenie bezpłatne),
e-mail: oferta@mikrostacje.pl

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN