Drukuj

2016-12-28 - Terminy publikacji Raportów Okresowych w 2017 roku

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA podaje do wiadomości harmonogram prezentacji Raportów Okresowych , które publikowane będą w 2017 roku
1. Raport za IV kwartał 2016 roku 15-02-2017
2. Raport za I kwartał 2017 roku 28-04-2017
3. Raport za II kwartał 2017 roku 28-07-2017
4. Raport za III kwartał 2017 roku 27-10-2017
5. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2016 data publikacji 10-05-2017 roku
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna :
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN