Drukuj

2016-09-16 - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Ekopol Górnośląski Holding S.A w Piekarach Śląskich informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego dnia 15-09-2016 powziął informację o transakcjach nabycia 1 814 sztuk akcji EGH SA w dniach 14-09-2016 oraz 15-09-2016 roku po średniej cenie 3,88 zł za akcję.
Nabycia dokonał Członek Rady Nadzorczej.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie

Podstawa prawna – art.160 Ustawy z dnia 29 lipca 2015r. o obrocie Instrumentami Finansowymi- Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN