Drukuj

2016-07-21 - 8/2016

Numer: 8/2016
Data sporządzenia: 21-07-2016

Spółka: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.

Temat: Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Ekopol Górnośląski Holding S.A w Piekarach Śląskich informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19-07-2016r, powziął informację o transakcji nabycia 6 804 sztuk akcji w dniach 7 czerwca do 14 czerwca 2016 po średniej cenie 2,19 za akcję.
Nabycia dokonał Członek Rady Nadzorczej -Robert Kucia


Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

21-07-2016 Andrzej S.Piecuch Prezes Zarządu

Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN