Drukuj

2015-06-05 - 8/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA informuje o zwołaniu na dzień 01 Lipca 2015 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich ul Graniczna 7 Zgromadzenia rozpocznie się o godz.11:00 Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.eg.com.pl


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN