24/2013

2013-09-10

Ważna Informacja Ekopolu Górnośląskiego Holding SA

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości dane finansowe osiągnięte za miesiąc Sierpień 2013 roku
Informacja ta wskazuje na ważne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej, spółki .
Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA w miesiącu Sierpniu 2013 roku podpisała 9 umów handlowych nawiązując współpracę z nowymi odbiorcami ,opartą na technologii Mikrostacje pl. 
O faktach tych informowaliśmy w Raportach bieżących Akcjonariat NewConnect.
Zarząd spółki podaje do publicznej wiadomości że w okresie lipca i sierpnia 2013 roku osiągnięto wynik na sprzedaży w wartości 237 933 złote natomiast zysk z całokształtu działalności wyniósł 129 878 złotych ,uzyskując poprawę w stosunku do II kwartału 2013 o wartość 119 777 złotych.
Przyjęta długoterminowa strategia rozwoju oraz działania marketingowo-handlowe zaowocowały wzrostem przychodów oraz poprawą kondycji finansowej Spółki.
Podstawa Prawna
Pkt 16 Załącznik do uchwały NR 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Z dnia 31-03-2010 "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect" 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej S Piecuch - Prezes Zarządu

  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.