11/2013

2013-08-22

Podłączenie przedsiębiorcy z Częstochowy do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA informuje, iż zgodnie z założeniami strategii rozwoju podłączył przedsiębiorcę z Częstochowy do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl umożliwiając mu pobór oleju napędowego ze zbiorników zlokalizowanych na terenie innych przedsiębiorców w kraju za ich zgodą. 
Umowa z przedsiębiorcą została zawarta na czas nieokreślony.
Podłączenie do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl będzie umożliwiało spółce Ekopol Górnośląski Holding SA sprzedaż Przedsiębiorcy oleju napędowego, oraz generowało comiesięczną opłatę abonamentową.
Podstawa prawna: załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust. 2. pkt. 2.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej S Piecuch - Prezes Zarządu

  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.