23/2012

2012-08-08

Przekazywanie informacji w ASO

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (załącznik nr 3 ) według stanu na dzień 20-06-2012r. informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect § 2 pkt. 2b. o sposobie dokonywania raportowania w zakresie istotnych zdarzeń gospodarczych.

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zadecydował iż do publicznej wiadomości będą przekazywane istotne, zawarte umowy gospodarcze, których wartość szacunkowa wyniesie co najmniej 20% wartości kapitałów własnych Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.
Zarząd będzie również podejmował bieżące decyzje o publikacji wszelkich zdarzeń gospodarczych, których wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową spółki uzna za istotną.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Piecuch - Prezes Zarządu
  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

źródło: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EGH&id=35231&id_tr=1

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.