27/2012

2012-10-22

Uchwała nr 1 z dnia 18-10-2012 r. Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA

Zarząd EGH SA informuje, iż dnia 18-10-2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding SA za rok 2012, jednogłośnie wybrała następującego audytora: 
BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 3, lista KIBR nr 660.
Audytor przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz dokona sprawdzenia, czy informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności jednostki uwzględniają postanowienia określone w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2012. 
Badanie powinno zostać przeprowadzone w terminie od 01-03-2013 r. do 31-05-2013 r.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Piecuch - Prezes Zarządu
  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

źródło: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EGH&id=38342&id_tr=1

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.