2/2017

2017-01-09

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 02.01.2017 do 05.01.2017 r. Spółka nabyła łącznie 502 sztuk akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 3,09 zł . Nabyte akcje stanowią 0,019 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,013 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 43 549 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 1,678 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 1,145 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 44 051 sztuk akcji stanowiących 1,698 % łącznej ilości akcji dających prawo do 1,158 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 02.01.2017 do 05.01.2017 roku.
Podstawa Prawna:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.