27/2016

2016-10-10

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego-Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 03.10.2016 do 07.10.2016 r. Spółka nabyła łącznie 4519 sztuk akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 3,79 zł . Nabyte akcje stanowią 0,174% łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,119 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 8088 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,312 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 0,213% głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 12607 sztuk akcji stanowiących 0,486 % łącznej ilości akcji dających prawo do 0,332% głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 03.10.2016 do 07.10.2016 roku.
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Piecuch - Prezes Zarządu
  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.