23/2016

2016-09-19

Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego-Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 12.09.2016 do 16.09.2016 r. Spółka nabyła łącznie 920 (słownie: dziewięćsetdwadzieścia) sztuk akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 3,90 zł ( słownie: trzy złote i 90 groszy)
Nabyte akcje stanowią 0,035 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,024 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 1096 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,042 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 0,029 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 2 016 (słownie: dwatysiąceszesnaście) sztuk akcji stanowiących 0,078 % łącznej ilości akcji dających prawo do 0,053 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 12.09.2016 do 16.09.2016 roku.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Piecuch - Prezes Zarządu
  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.