Uruchomienie oferty fotowoltaicznej w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA

2021-05-24

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. uruchomił specjalną ofertę fotowoltaiczną dedykowaną bazie ponad tysiącu dotychczasowych klientów korzystających z autorskiej technologii Emitenta mikrostacje.pl i dostaw paliw płynnych. Do realizacji tego zadania Spółka 1 maja 2021 r. powołała w strukturach Emitenta nową jednostkę – Ekopol Energy, która będzie skupiać swoją działalność w obszarze fotowoltaiki. Jest to część realizacji strategii Spółki opublikowanej w raporcie bieżącym _51/2020_ "Plany rozwoju Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA na lata 2020-2023" w dniu 09 grudnia 2020 r., gdzie Spółka poinformowała o tym iż, do 2023 r. planuje stać się kompleksowym dostawcą rozwiązań paliwowo-energetycznych.

Emitent w ramach Ekopol Energy zaoferuje zakup urządzeń fotowoltaicznych, który będzie rabatowany w zależności od poziomów zamawianego paliwa. Będą to instalacje fotowoltaiczne budowane na parkingach przedsiębiorstw ponad poziomem gruntu, nie ograniczające funkcjonalności dotychczasowego miejsca. Urządzenia zostaną połączone do istniejącej już technologii Emitenta mikrostacje.pl, a ich obsługa oraz monitoring pracy będą możliwe dla klientów spółki w ramach jednego, działającego już systemu zarządzania. Ich zakup będzie możliwy w formie jednorazowej płatności lub leasingu finansowego oferowanego przez podmiot należący do Grupy Kapitałowej Emitenta - Ekoset Direct Investment Sp. z o.o., albo inną instytucję finansową.

Każdy projekt instalacji będzie dostosowywany do wybranego klienta, a komponenty do urządzeń będą pochodziły od spółki Sunday Energy S.A., certyfikowanego przedstawiciela światowych producentów komponentów OZE, z którym spółka w dniu 28 stycznia 2021 r. zawarła umowę o współpracy, co zostało podane w raporcie bieżącym _2/2021_ "Zawarcie umowy o współpracy z Sunday Energy SA".

Szczegółowe informacje o ofercie fotowoltaicznej Ekopol Energy zostały podane na stronie Emitenta: https://ekopolenergy.pl/ i https://ekopolenergy.pl/sfinansuj-paliwem/.

Niniejszą informację Zarząd uważa za istotną mając na uwadze, iż jest to unikatowe rozwiązanie w skali kraju, którego wdrożenie pozwoli Spółce na istotny wzrost dostaw oleju napędowego, co bezpośrednio wpłynie na przyszłe przychody Spółki.

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.