Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2020-05-29

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000262988 _zwanej dalej "Spółką"_, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2020 roku o godz. 12.00, które odbędzie się zdalnie w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams do bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Raport PDF

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.