Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2017-04-28

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich informuje o zwołaniu na dzień 29 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ulicy Granicznej 7
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

ADNOTACJA: Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich, informuje iż do projektu uchwały nr 12 na ZWZA w dniu 29-05-2017 wkradł się błąd , który niniejszym prostujemy.
W załączeniu prawidłowe brzmienie uchwały nr 12.

Załączniki:

ADNOTACJA: Na podstawie pkt.3 „Procedur i Warunków Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu” Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zgłosił zmieniony projekt uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich które odbędzie się 29 maja 2017.
Projekt uchwały w załączeniu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej S Piecuch - Prezes Zarządu
  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.