Informacja Ekopolu Górnośląskiego Holding SA o skupie akcji własnych

2016-09-06

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując Uchwałę Nr 5 NWZA z dnia 03-08-2016 informuje,
iż rozpoczął skup akcji własnych,w celu ich umorzenia. Skup akcji własnych odbywa się na postawie ww Uchwały a także zgodnie z art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zgodnie z § 10 ust.1 Indywidualnego Standartu Raportowania, przyjętego uchwałą Zarządu spółki EGH SA , z końcem każdego miesiąca zostanie opublikowany raport bieżący zawierający informacje w postaci ;
- daty nabycia
-liczby nabytych papierów wartościowych
- średniej jednostkowej cenie nabycia
-wskazania łącznej liczby posiadanych akcji wraz z określeniem liczby głosów .

podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Piecuch - Prezes Zarządu
  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.