Sprzedaż oleju napędowego

hurtowe dostawy oleju napędowego

Prowadzimy hurtową sprzedaż oleju napędowego z dostawą bezpośrednio do klienta. Gwarancja najwyższej jakości i atrakcyjnej ceny! Nasze paliwa spełniają wymagania jakościowe oraz dają 100% gwarancji prawnej. Podczas każdej dostawy oleju napędowe pobieramy próbkę rozjemczą, która w razie wątpliwości co do jakości zostaje poddana badaniu w autoryzowanym laboratorium.
Na naszej stronie codziennie podajemy aktualne ceny oleju napędowego (oraz innych paliw), dzięki czemu nasi klienci mogą na bieżąco kontrolować opłacalność zakupu oleju napędowego w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA. Przy hurtowych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji ceny.

Gwarantujemy szybką dostawę (maksymalny czas oczekiwania - 24h) paliwa do Twojej firmy, a dzięki dedykowanej aplikacji możesz na bieżąco monitorować gdzie znajduje się nasza cysterna. Dostawy realizujemy 7 dni w tygodniu.

Nowość! Dzięki naszemu nowoczesnemu systemowi możemy wyręczyć Cię z kontrolowania stanu paliwa w Twojej firmie. Będziemy na bieżąco monitorować poziom oleju napędowego w Twoim zbiorniku i w momencie niskiego stanu automatycznie wysyłamy dostawę z paliwem. Nie musisz do nas dzwonić, pisać i wypełniać druków.

Wymagania jakościowe

  • olej napędowy Ekodiesel Ultra B – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż 0°C
  • olej napędowy Ekodiesel Ultra D – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -10°C
  • olej napędowy Ekodiesel Ultra F - olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -20°C

 

Właściwości Jedn. miary Metody badań Wartość
      Min. Maks.
Liczba cetanowa   PN- EN ISO 5165 51,0 -
Indeks cetanowy   PN- EN ISO 4264 46,0 -
Gęstość w temperaturze 150C - dla gatunków B, D i F - dla klasy 2 kg/m3 PN- EN ISO 3675 PN- EN ISO 12185 820 800 845 845
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych % ( m/m) PN- EN 12916 - 7,0 1)
Zawartość siarki mg/kg PN- EN ISO 20846 PN–EN ISO 20884   10,0
Temperatura zapłonu 0C PN-EN ISO 2719 56 -
Pozostałośc po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej % (m/m) PN- EN ISO1037 - 0,30
Pozostałość po spopieleniu % (m/m) PN- EN ISO 6245 - 0,01
Zawartość wody mg/kg PN-EN ISO12937 - 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg PN-EN 12662 - 24
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 500C) klasa PN- EN ISO 2160   1
Odporność na utlenianie g/m3 PN- ISO 12205 - 25
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 600C µm PN-EN ISO 12156-1 - 400
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s PN-EN ISO 3104    
- dla gatunków B, D i F     2,00 4,50
- dla klasy 2     1,50 4,00
Skład frakcyjny: dla gatunków B, D i F   PN- EN ISO 3405    
do 2500C destyluje % (v/v)   - pon. 65
do 3500C destyluje % (v/v)   85 -
95 %(v/v) destyluje do temperatury 0C %   - 360
Skład frakcyjny: dla klasy 2        
do 180oC destyluje % (v/v)   - 10
do 3400C destyluje % (v/v)   95 -
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)2 % (v/v) PN-EN 14078 - 5
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) 0C PN-EN 116    
- dla gatunku B 0C   - -
- dla gatunku D     - -10
- dla gatunku F     - -20
- dla klasy 2     - -32
Temperatura mętnienia: 0C PN-ISO 3015    
- dla gatunków B, D i F     - -3)
- dla klasy 2     - -22
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy4) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm % CEC F-23-A-01 - 85
1) Olej napędowy wykorzystywany do komponowania paliwa nie powinien zawierać więcej niż 7% (m/m)wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 2) FAME wg PN-EN 14214 3) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach 4) Badanie okresowe – należy wykonywać przynajmniej raz w roku lub każdorazowo w przypadku zasadniczych zmian w technologii produkcji

 

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.